ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ

โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม มีความประสงค์รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกศิลปะการแสดงพื้นบ้านอีสาน จำนวน 1 ตำแหน่ง รับสมัครระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2558- 2 มกราคม 2558 ไม่เว้นวันหยุดราชการ รายละเอียดการสมัครสอบ


เอกสารประกอบการอบรมปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน