CodeSlider - Joomla 2.5 simple slideshow module
It is free, easy and convenient!

หนังสือราชการ

?

กิจกรรม

ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 37

โรงเรียนกุดดู่จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "ประดู่เกมส์ ครั้งที่ 37" ระหว่างวันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2560 โดยมีพิธีเปิดในวันที่ 1 ธ.ค. 60 มีนายวรพันธ์ ชาวชุมนุม นายกเทศมนตรี ตำบลกุดดู่เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

?

?

22-24 พ.ย. 2560 ทัศนศึกษา

ระหว่างวันที่ 22 - 24 พ.ย. 2560 โรงเรียนได้จัดทัศนศึกษาโดยนำนักเรียนชั้น ม.1 -ม.6 ไปศึกษานอกสถานที่ ณ ท้องฟ้าจำลอง และศูนย์วัฒนธรรมไทย-จีน จ.อุดรธานี ตลาดท่าเสด็จ และวัดโพธิ์ชัย จ.หนองคาย

?

?

18 พ.ย. 2560 ผ้าป่าการศึกษา

กลุ่มเพื่อนนักเรียนเก่าอยุธยาวิทยาลัย รุ่น 19 และ 21 มี พลตรี วัชระ พิทยานรเศรษฐ เป็นประธาน ได้นำคณะมาทอดผ้าป่าการศึกษาให้กับโรงเรียนกุดดู่พิทยาคม โรงเรียนบ้านสร้างเสี่ยน และโรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ โดยทางคณะครูและนักเรียนโรงเรียนกุดดู่พิทยาคมเป็นเจ้าภาพในการต้อนรับ

???

Education News